ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Η έντονη ελληνική παρουσία και ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία, δικαίωσαν την επιλογή μας να ξεκινήσουμε από τη συγκεκριμένη χώρα τη δυναμική επέκτασή μας στο εξωτερικό και ειδικότερα στα Βαλκάνια, μια σταθερά αναπτυσσόμενη, γειτονική περιοχή με αξιόλογες δυνατότητες και αξιοποιήσιμες προοπτικές.

Η Ελλάδα και η Ρουμανία συνδέονται ιστορικά με στέρεους δεσμούς φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού και οι διμερείς σχέσεις σε όλους τομείς, όπως ο οικονομικός και ο εμπορικός, διευρύνονται σταθερά.

Πέρα από τον τραπεζικό, όπου η παρουσία των ελληνικών Τραπεζών, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και σε άλλους βασικούς κλάδους της οικονομίας, όπως των τηλεπικοινωνιών, των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφίας, των τροφίμων και ποτών,  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του λιανικού εμπορίου, των υπηρεσιών κ.λπ., η διείσδυση των εταιρειών ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία είναι σημαντική και ανοδική. 

Η χώρα μας έχει καθιερωθεί στην 5η - 6η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων και επενδυτών της Ρουμανίας, ενώ ενδεικτικό της αξιόλογης πορείας των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών με τη χώρα είναι το γεγονός ότι οι εγγεγραμμένες στη χώρα εταιρείες ελληνικών συμφερόντων υπερβαίνουν πλέον τις 5.500. 

Με κεντρική επιδίωξη να προσφέρουμε στους εντολείς μας αποτελεσματική βοήθεια και άρτια νομική κάλυψη, στηρίζοντας κάθε προσπάθειά τους εγκατάστασης, διεύρυνσης των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και επιχειρηματικής ανάπτυξής τους στη Ρουμανία, δημιουργήσαμε στο Βουκουρέστι ένα πλήρως οργανωμένο Γραφείο παροχής νομικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών γενικότερα υπηρεσιών, το οποίο διαθέτει και ελληνόφωνο δυναμικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση όσων δεν γνωρίζουν τη ρουμανική γλώσσα και αγορά.

Για οποιαδήποτε ερωτήματά σας σε νομικά, εταιρικά, λογιστικά, φορολογικά ζητήματα, θέματα εξαγωγών, ακίνητης περιουσίας κ.λπ., είμαστε στη διάθεσή σας, να σας ενημερώσουμε τεκμηριωμένα και υπεύθυνα.

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020