ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Το Γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

 

  • διενεργούμε τον απαραίτητο έλεγχο τίτλων, βαρών και της εν γένει νομικής κατάστασης του ακινήτου
  • παριστάμεθα κατά την υπογραφή των συμβολαίων αγοραπωλησίας
  • επιμελούμεθα της συνολικής διαδικασίας για την έκδοση άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα με βάση το Ν. 4146/2013 αναλαμβάνοντας τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες Αρχές για λογαριασμό του πελάτη μας μέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας.

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020