ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα Γραφεία μας, στο κέντρο της Αθήνας και του Βουκουρεστίου, καθώς και στα Τίρανα και την Πρίστινα, που δημιουργήθηκαν με στόχο την ικανοποίηση των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των πελατών μας και την εναρμόνιση με το σύνθετο οικονομικό περιβάλλον της εποχής, καλύπτουν, πάντοτε υπό τη διεύθυνση του ίδιου του Ευθυμίου Ναυρίδη, όλο το φάσμα της μαχόμενης και συμβουλευτικής δικηγορίας, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή, ότι η εξωστρέφεια, οι αμοιβαία επωφελείς διεθνείς συνεργασίες, η δραστηριοποίηση και επέκταση στο εξωτερικό, συνιστούν στην παρούσα κρίσιμη περίοδο μια ουσιαστική διέξοδο για επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Επιδιώκοντας σταθερά να καλύπτει με υπευθυνότητα και συνέπεια τις ανάγκες και απαιτήσεις όσων μας εμπιστεύονται, το Γραφείο μας, πέραν της νομικής κάλυψης και της επιχειρησιακής – εξαγωγικής υποστήριξης, προσφέρει κι ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το Γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020