ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο κατεξοχήν τομέας που αναλαμβάνει και χειρίζεται προσωπικά ο ίδιος ο Ευθύμιος Ναυρίδης πλαισιωμένος από συνεργάτες που διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και δικαστηριακή εμπειρία, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των οικονομικών εγκλημάτων είτε με την πιο σύνθετη μορφή της τέλεσης αυτών σε βάρος του Δημοσίου είτε σε βάρος ιδιωτών, όπως :

(ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση κλπ.) έχοντας, παράλληλα, στο ενεργητικό του μεγάλο αριθμό λοιπών ποινικών υποθέσεων (δια του τύπου τελούμενων αδικημάτων, ναρκωτικών, εγκλημάτων κατά της ζωής). Έχοντας χειρισθεί επανειλημμένως υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη, το γραφείο διέπεται από την βασική αρχή της, προς όφελος των εντολέων μας και ανεξαρτήτως της έκβασης των υποθέσεων αυτών, τήρησης απόλυτης εχεμύθειας και αποστάσεων από τα φώτα της δημοσιότητας.

Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία (Σήματα - Ευρεσιτεχνίες) - Ανταγωνισμός

Στο χώρο της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, το γραφείο διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία προσφέροντας υπηρεσίες που αφορούν σε:

  • κατοχύρωση εμπορικών σημάτων (ημεδαπών, κοινοτικών και αλλοδαπών) στην Ελλάδα
  • διεθνείς ή κοινοτικές κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων
  • προστασία σημάτων και γενικά διακριτικών γνωρισμάτων
  • κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα και προστασία τους
  • δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού
  • συνδρομή επιχειρήσεων για θέματα ΑΕΠΙ και οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων
  • προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020