ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο πεδίο δραστηριοποίησης και εξειδίκευσης των συνεργατών μας υπάγεται και η σύνταξη κάθε ένδικου μέσου/βοηθήματος, ενστάσεων και γνωμοδοτήσεων που άπτονται του διοικητικού δικαίου, ιδίως :

 

  • δημόσιους διαγωνισμούς (νομική υποστήριξη στα πλαίσια διαδικασίας για την προκήρυξη δημόσιων διαγωνισμών, που περιλαμβάνει και την προπαρασκευή της συμμετοχής του σχετικού φακέλου)
  • φορολογικό δίκαιο (τελωνειακές παραβάσεις, παραβάσεις ΚΒΣ, επιβολή Φ.Π.Α. κ.λπ.) 
  • νομική συνδρομή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για θέματα που άπτονται των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας τους και τις ειδικότερες άδειες που απαιτούνται από το Νόμο (άδειες μουσικών οργάνων κλπ.)
  • διεκδίκηση νοσηλίων από ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς

 

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020