ΔΙΚΑΙΟ ΜΜΕ

ΔΙΚΑΙΟ ΜΜΕ

Με συνεχή επί σειρά ετών παρουσία στο χώρο, παρακολουθώντας τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και όντας σε διαρκή επαφή και ενημέρωση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συνεργάτες μας έχουν αναλάβει με επιτυχία

τόσο την εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον της ως άνω Αρχής για παραβάσεις της οικείας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, όσο και την εκπόνηση πλήρους φακέλου υποψηφιότητας για την αδειοδότηση, στα πλαίσια σχετικών προκηρύξεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας.

 

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020