ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  • μισθώσεις
  • σχέσεις ιδιοκτήτη-μισθωτή
  • κατοικία
  • εμπορικά ακίνητα
  • ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας
  • έλεγχος τίτλων
  • μεταβιβάσεις ακινήτων
  • κτηματολόγιο (καταχώρηση, αμφισβήτηση πίνακα, αρχικές εγγραφές, πρόδηλο σφάλμα κ.λπ.)
  • φόρος ακίνητης περιουσίας

 

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020