ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

http://www.hellenicparliament.gr

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

http://www.ministryofjustice.gr

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

http://www.mfa.gr

Υπουργείο Εξωτερικών 

 

http://www.mindev.gov.gr/el/

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

 

http://www.minfin.gr 

Υπουργείο Οικονομικών

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

http://www.bankofgreece.gr 

Τράπεζα της Ελλάδος

 

http://www.hba.gr/

Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

 

http://www.ecb.int/ecb/html/index.el.html

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 

http://www.eib.org/

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 

http://www.euribor.org/

Ιστοσελίδα ανάρτησης του δείκτη Euribor

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

http://www.nsk.gr

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

 

http://www.dpa.gr

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

http://www.synigoros.gr

Συνήγορος του Πολίτη

 

http://www.synigoroskatanaloti.gr/

Συνήγορος του Καταναλωτή

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

http://www.hobis.gr 

Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

 

http://www.efpolis.gr/

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 

http://www.inka.gr/

Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος 

 

http://www.epo.org/

Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας

 

http://www.wipo.int

Διεθνής Οργανισμός Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

ΔΙΜΕΡΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

http://www.amcham.gr

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο  

 

http://www.etee.gr

Ελληνο-Tουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο

 

http://www.arabhellenicchamber.gr

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

http://www.dsa.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 

http://www.dsanet.gr

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 

http://www.lawyers.gr

Κατάλογος Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων

 

http://www.lawnet.gr

Νομικά νέα, μελέτες και άρθρα, νομοθεσία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020