ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρόκειται για τον βασικό πυρήνα δράσης του Γραφείου, με σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων :

Το δυναμικό του γραφείου μας είναι σε θέση να παράσχει πλήρη νομική υποστήριξη σε κάθε είδους υπόθεση αστικής φύσης. Ενδεικτικά:

Ο κατεξοχήν τομέας που αναλαμβάνει και χειρίζεται προσωπικά ο ίδιος ο Ευθύμιος Ναυρίδης πλαισιωμένος από συνεργάτες που διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και δικαστηριακή εμπειρία, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των οικονομικών εγκλημάτων είτε με την πιο σύνθετη μορφή της τέλεσης αυτών σε βάρος του Δημοσίου είτε σε βάρος ιδιωτών, όπως :

Με συνεχή επί σειρά ετών παρουσία στο χώρο, παρακολουθώντας τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και όντας σε διαρκή επαφή και ενημέρωση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συνεργάτες μας έχουν αναλάβει με επιτυχία

  • μισθώσεις
  • σχέσεις ιδιοκτήτη-μισθωτή
  • κατοικία
  • εμπορικά ακίνητα
  • ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας
  • έλεγχος τίτλων
  • μεταβιβάσεις ακινήτων
  • κτηματολόγιο (καταχώρηση, αμφισβήτηση πίνακα, αρχικές εγγραφές, πρόδηλο σφάλμα κ.λπ.)
  • φόρος ακίνητης περιουσίας

 

Στο πεδίο δραστηριοποίησης και εξειδίκευσης των συνεργατών μας υπάγεται και η σύνταξη κάθε ένδικου μέσου/βοηθήματος, ενστάσεων και γνωμοδοτήσεων που άπτονται του διοικητικού δικαίου, ιδίως :

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020