ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΤΙΡΑΝΑ

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και μεταξύ των σημαντικότερων ξένων επενδυτών στην Αλβανία, κατέχοντας την πρώτη θέση στις άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα (σωρευτικό σύνολο).

Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 27% περίπου, των ξένων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, προέρχεται από την Ελλάδα, το υψηλόβαθμο στελεχιακό δυναμικό της πλειονότητας των μεγάλων εταιρειών είναι Έλληνες πολίτες ή/και μιλούν ελληνικά, αλλά και σημαντικός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων έχει επεκταθεί στη γειτονική χώρα, αναπτύσσοντας δραστηριότητα στους κυριότερους τομείς, όπως ο τραπεζικός, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες υγείας, τα καύσιμα, οι κατασκευές, η πληροφορική, η παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών κ.ά..

Οι δεσμοί γειτονίας, η ισχυρή ελληνική παρουσία, όπως και οι προοπτικές που διανοίγονται στην Αλβανία, ήταν οι βασικοί λόγοι της απόφασής μας, ήδη από το 2011, να συνεχίσουμε τη δυναμική μας πορεία στα Βαλκάνια και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στα Τίρανα.

Οι μεταρρυθμίσεις που συντελούνται και τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και έργα που υλοποιούνται στην Αλβανία, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της ευρωπαϊκής της πορείας, δημιουργούν νέα δεδομένα και προσφέρουν σημαντικές προοπτικές για παραγωγούς, εξαγωγείς, επενδυτές και επιχειρηματίες ευρύτερα.

Στόχος του Γραφείου μας παραμένει σταθερά η υπεύθυνη εκπροσώπηση των εντολέων μας, η στήριξή τους σε κάθε εξωστρεφή προσπάθεια και η αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παράσχουμε χρηστικές συμβουλές διείσδυσης στη γειτονική αγορά και επιτυχούς υλοποίησης των σχεδίων σας.

 

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020